IQ test

multiple intelligences test results

IQ test by ~C4Chaos via Flickr

Kako veste, da vaši možgani delujejo po vaših pričakovanjih ali jih celo prekašajo? Način, da ocenite svojo inteligenco je popolnoma preprost – rešite IQ test in analizirajte rezultate. Obstaja mnogo teorij, ki določajo smernice, s pomočjo katerih lahko ojačamo zmogljivosti naših možganov.

Možgani imajo sposobnost hkratnega obdelovanja jezikovnih in matematičnih nalog, ker so si na nek način zelo podobne. Določene dele možganov zlahka stimuliramo z raznimi nalogami in ugankami, stimulacija pa poveča delovanje in izboljša zmožnosti reševanja  zadanih problemov. Tako lahko izboljšamo svoje prednosti, ali pa odpravimo naše šibke točke in pripravimo možgane na reševanje nalog. Po določenem času lahko opravimo še en IQ test in nato primerjamo napredek.